Poverenje

Usluge

Savetovanje

Konsultacije u vezi sa otvaranjem i početkom rada firme
Konsultacije u vezi sa statusnom dokumentacijom
Konsultacije u vezi sa ugovorima sa zaposlenima
i potrebnom dokumentacijom
Implementacije računovodstvenih standarda
In-house obuka kadrova iz oblasti računovodstva i poreza

Računovodstvo

Knjiženje
Finansijski izveštaji
Praćenje propisa i obaveštavanje klijenata
Kontroling
Izveštavanja

Plate

Izrada plata
Ugovori o radu
Statusna radno-pravna dokumentacija

Porezi

Poreske prijave i poreski bilansi
Poresko savetovanje
Poresko planiranje
Poreski monitoring

Start up i statusna dokumentacija

Osnivanje kompanija
Izrada statusne dokumentacije

Studije i analize

Finansijske analize
Studije o transfernim cenama
Due diligance analize